Skip to main content

Créditos

Produtor Executivo


Hiroshi Yamauchi

Produtor


Shigeru Miyamoto

Diretores


Eiji Aonuma

Yoshiaki Koizumi

Assistentes de Direção


Mitsuhiro Takano

Yoichi Yamada

Kenta Usui

Diretor de Arte


Takaya Imamura

Diretor de Programação


Toshio Iwawaki

Chefes de Programação


Kenzo Hayakawa

Yasunari Soejima

Programadores Principais


Kazuaki Morita

Hiroshi Umemiya

Masaro Sakakibara

Shigeki Yoshida

Takamitsu Kuzuhara

Nobuhiro Sumiyoshi

Atsushi Nishiwaki

Atsushi Sakaguchi

Yoshitaka Takeshita

Kenji Matsutani

Yuichi Yamamoto

Masatoshi Ogawa

Makoto Sasaki

Script


Mitsuhiro Takano

Design de Personagem


Yoshiki Haruhana

Satomi Maekawa

Yoshiyuki Oyama

Satoru Takizawa

Daisuke Kageyama

Design de Fase


Hiromasa Shikata

Hiromu Takemura

Kazumi Yamaguchi

Taeko Sugawara

Shinichi Ikematsu

Shigeki Yoshida

Yoshihisa Morimoto

Design Gráfico


Tomoaki Kuroume

Takahiro Hamaguchi

Takeshi Hosono

Ren Uehara

Sequência Cinemática


Takumi Kawagoe

Naoki Mori

Animação


Akio Shibutani

Kenji Matsura

Hiroshi Matsunaga

Composição de Som


Koji Kondo

Toru Minegishi

Efeitos Sonoros


Yoji Inagaki

Mitsuhiro Hikino

Takuya Maekawa

Suporte Técnico


Hironobu Kakui

Hideaki Shimizu

Shingo Okamoto

Yoshito Yasuda

Desenvolvimento de Dados de Mapa


Shigeo Kimura Hajime

Nakamura Futoshi

Shirai Progress

Desenvolvimento


Keizo Kato

Supervisor


Takashi Tezuka

Debug & teste

Super Mario Club

Localização Norte Americana


Jeff Miller

Leslie Swan

Bill Trinen

Produtor Executivo


Satoru Iwata

Diretor


Toru Osawa

Voz


Koji Tobe