Voltar ao topo

Créditos

Produtor

Hidemaro Fujibayashi

 

Design de Personagem

Yusuke Nakano

 

Programador Chefe

Toshihiko Honda

 

Programação Principal

K. Shimitan

Koji Yoshida

Yoshiyuki Fujikawa

Michiaki Nakano

 

Design Gráfico

Akiko Ohnishi

Shinya Kuwajima

Asae Nishitsuji

Koichi Kikutani

Hiroaki Minobe

 

Composição de Som

Pure Sound Inc.

 

Debug & teste

Super Mario Club

 

Agradecimentos Especiais

Takashi Tezuka

Yoichi Yamada

Yoshikazu

Yamashita

Takuji Hotta

Koji Kondo

 

Produtores

Shigeru Miyamoto

Yoshiki Okamoto

 

Prodtor Executivo

Hiroshi Yamauchi