Voltar ao topo

Créditos

Produtor executivo

Hiroshi Yamauchi

 

Produtor

Shigeru Miyamoto

 

Diretores

Tadashi Sugiyama

Yoichi Yamada

Eiji Aonuma (Classic NES Series)

Satoru Iwata (Classic NES Series)

 

Design gráfico

Kazunobu Shimizu

 

Compositor de Som

Akito Nakatsuka

 

Programadores Principais

Kazuaki Morita

Tatsuo Nishiyama

Shigehiro Kasamatsu

Yasunari Nishida

Toshihiko Nakago

 

Consultor (Classic NES Series)

Takashi Tezuka